Odpowiedzialny biznes wpisany w DNA firmy

W RD bud wierzymy, że działalność naszej firmy powinna przynosić nie tylko wyniki finansowe, lecz także obfitować w korzyści dla otoczenia, którego jesteśmy częścią. Dlatego konsekwentnie wykorzystujemy nasz potencjał zarówno do realizacji założonych celów biznesowych, jak i do robienia rzeczy ważnych, działając zawsze z poszanowaniem zasad etycznych i moralnych.

Naszą politykę CSR opieramy na 4 fundamentach:

WSPARCIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Jako Generalny Wykonawca z 20-letnim doświadczeniem czujemy się zobowiązani do wspierania młodego pokolenia budowlańców. Dlatego chętnie współpracujemy z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi, wspierając ich inicjatywy i działania na rzecz rozwoju zawodowego, który nierzadko jest połączony również z rozwojem całej branży. Zdarza nam się także gościć studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na naszych budowach.

 

DBAŁOŚĆ O RELACJE Z INTERESARIUSZAMI

Z partnerami biznesowymi

Strategia RD bud opiera się na budowaniu długofalowych relacji z Partnerami. Troska o to, by były one co najmniej dobre to nasz firmowy must-have. Dlatego do każdego projektu zawsze podchodzimy indywidualnie, pozostając otwarci na potrzeby Partnera. Wszystkie inwestycje, których wykonania się podejmujemy, prowadzone są z myślą o satysfakcji klientów, z dbałością o ochronę środowiska naturalnego, terminowość i jakość realizowanych prac.

Z pracownikami

RD bud to ludzie - nasi pracownicy. To oni w naszym przekonaniu są fundamentem prowadzenia nowoczesnej i stabilnej firmy. To oni sprawiają, że nasza organizacja może realizować założone cele, a otoczenie postrzega nas jako rzetelnego i wiarygodnego partnera do dialogu. Świadomi tego faktu przywiązujemy dużą wagę do tego, by atmosfera w zespole sprzyjała kreatywnemu myśleniu, a sama praca umożliwiała indywidualny rozwój zawodowy. Takie podejście sprawia, że nasi pracownicy mogą czuć się usatysfakcjonowani, czemu dają wyraz chętnie identyfikując się z firmą i jej misją.

  

Z lokalnymi społecznościami

Jako firma specjalizująca się w realizacji projektów umiejscowionych nierzadko w ścisłym centrum miasta, zdajemy sobie sprawę z tego, jaki wpływ na wygląd otoczenia mają wykonywane przez nas prace. Zapraszając do współpracy utalentowaną młodzież z Wrocławia, Warszawy czy Torunia udało nam się m.in. pokazać, że ogrodzenia nie muszą tylko dzielić, mogą również łączyć.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Szacunek do środowiska to jedna z podstawowych zasad, na których opiera się działalność RD bud. Wyrażamy bowiem przekonanie, że tylko równowaga między zaawansowaną technologią a ochroną środowiska pozwala na tworzenie wyjątkowych - pod względem stylu i użyteczności - obiektów budowlanych. Toteż realizujemy inwestycje w pełni odpowiadające certyfikatom HQE – Wysoka Jakość Środowiskowa. Tam gdzie to jest możliwe, aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko, stosujemy selektywną zbiórkę odpadów. Podejmujemy też inicjatywę i corocznie sporządzamy bilans węglowy, który dostarcza informacji na temat ilości gazów cieplarnianych, których emisji udało nam się uniknąć w związku z prowadzeniem naszej działalności. Patrząc globalnie, w 2012 r. zainicjowaliśmy projekt „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej” promujący koncepcję ekologicznego budownictwa.

POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI

Realizując cele biznesowe nie możemy pozostawać obojętni na to, co dzieje się wokół nas. Od 2012 r. współpracujemy m.in. z Fundacją Spełnionych Marzeń, a największym projektem, który wspieramy jest Onko-Olimpiada, której celem jest prowadzenie wielokierunkowych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego u dzieci i ich rodzin.

 

 

  

„Ceną wielkości jest odpowiedzialność"

Winston Churchill