Zrównoważony rozwój

Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa


Szacunek do społeczeństwa i środowiska jest głęboko zakorzeniony w naszej świadomości i od początku stanowi jeden z filarów, na których opieramy działalność naszej firmy. Dlatego nie tylko sami podążamy ścieżką zrównoważonego rozwoju, lecz także zachęcamy do tego innych.

Jesteśmy inicjatorem projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej” i aktywnie upowszechniamy koncepcję ekologicznego budownictwa.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie świadomości w kwestii zrównoważonego budownictwa oraz zapoczątkowanie horyzontalnej współpracy wszystkich grup zawodowych biorących udział w procesie realizacji inwestycji budowlanych.
 
Efektem pracy, zarówno firm oraz instytucji wspierających działania RD bud, jak i uczestników dotychczasowych spotkań, jest zdefiniowanie najważniejszych problemów stojących na drodze do upowszechnienia i dalszego rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce. Poruszana w trakcie seminariów i warsztatów tematyka zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie również w realizowanych przez nas ekologicznych inwestycjach.
 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: